Gap (ช่องว่าง)

Gap คือ “ช่องว่าง” ของกราฟราคา ที่เกิดจากการกระโดดขึ้นหรือลดลงของราคา ซึ่งสิ่งนี้อาจเกิดจากความไม่บาลานซ์ของ demand และ supply ในตลาด Forex หลัก ๆ แล้ว Gapคือการผันผวนของกราฟราคา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างเนื่องจากช่วงปิดของแท่งเทียน (Candlestick Chart) อันเก่า กับช่วงปิดของแท่งเทียนใหม่นั้นแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการผันผวนของกราฟราคาอย่างรุนแรง


ในตลาด Forex สามารถแบ่ง Gap ได้เป็น 4 ประเภท 1. Common Gap ประเภทนี้เป็น GAP แบบธรรมดา (ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้ว) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกราฟราคาก่อนหน้าที่จะเกิด GAP ประเภทนี้ไม่ค่อยมีนัยสำคัญ เป็นช่องว่างแบบทั่วไปที่จะกลับมาในภาวะปกติภายในสอง-สามวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบได้ในช่วงราคาที่มี Sideway ขึ้น-ลง 2. Breakaway Gap Gap รูปแบบนี้พบได้ไม่ค่อยบ่อยนัก เกิดจากการที่ค่ากราฟราคา พุ่งทะลุ (Breakout) ในแนวรับหรือแนวต้าน หรืออาจวิ่งจากราคาที่เป็น sideway โดยส่วนมากแล้ว Gap ประเภทนี้ จะอยู่เป็นรูปแบบของ sideway ที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยม หากกรณีมีการซื้อ/ขาย จำนวนมาก ราคานั้นก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนหรือข้างล่างเลย 3. Runaway Gap เป็นลักษณะของ Gap ที่พบได้บ่อยหลังจากเกิด Breakaway Gap ซึ่งมักเกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแบบเห็นได้ชัด ถ้าหากเกิด Runaway Gap ขึ้น มันจะเป็นการันตีได้ว่าทิศทางหรือแนวโน้มราคานั้นมีความแข็งแรง 4. Exhausting Gap Gap รูปแบบนี้เราต้องระวัง เพราะแสดงถึงการจบของแนวโน้ม เป็นการกระโดดขึ้นหรือลง ของราคาครั้งสุดท้าย ในรูปแบบ Exhausting Gap นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดเริ่มหมดแรง หลังจากนั้นกราฟราคาก็จะเลื่อนมาปิดช่องว่าง (Gap) และสุดท้ายก็จะเปลี่ยนทิศทางไปในที่สุด


ยกตัวอย่างคือ กราฟราคากำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไปในทิศทางขาขึ้น และซักพักก็เกิด Gap ขึ้นมา ซึ่งขณะนี้เราจะดูไม่ออกว่านี่เป็น Runaway Gap หรือ Exhausting Gap เราจึงต้องรอซักพัก เพื่อดูแนวโน้มของราคาคา ว่ามันจะเพิ่มหรือลด หากราคานั้นลดลงมาเปิดช่องว่าง (Gap) ในตอนนี้เราก็จะสามารถอ่านออกแล้วว่านี่คือ Exhausting Gap อีกทั้งสามารถคาดการณ์ได้ว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มของกราฟราคาจากขาขึ้นเป็นขาลง